HeartLiving, 16 augustus

Maak favoriet 

foto HeartLiving

Moderne slavernij

Moderne slavernij, ernstig, hardnekkig en wereldwijd probleem

150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. Wat veel mensen niet weten, is dat slavernij in nieuwe vormen nog overal ter wereld voorkomt. Nieuwsuur reisde de wereld over om slachtoffers van moderne slavernij een gezicht te geven. Want hoe kan het dat deze praktijk nog altijd springlevend is?

Vandaag de dag zijn naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd slachtoffer van moderne vormen van slavernij.

Moderne slavernij kent geen eenduidige definitie, maar waar internationale organisaties het over eens zijn, is dat er in ieder geval sprake moet zijn van dwang en van uitbuiting - in welke vorm dan ook.

Kevin Bales is hoogleraar moderne slavernij aan de Universiteit van Nottingham. Hij legt uit dat zodra een mens een ander mens behandelt als zijn of haar bezit, en het slachtoffer niet aan die situatie kan ontsnappen, er sprake is van moderne slavernij.

Deze definitie maakt het een stuk makkelijker om alle verschillende soorten en smaken van slavernij die over de hele wereld plaatsvinden, te begrijpen. "

Onder andere arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en gedwongen huwelijken kunnen onder moderne slavernij vallen. Andere voorbeelden zijn mensenhandel en huishoudelijke slavernij.

Met name dwangarbeid en gedwongen huwelijken zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie en mensenrechtenorganisatie Walk Free.

Van legaal naar illegaal

Moderne slavernij verschilt op meerdere punten van 'traditionele slavernij', zoals de trans-Atlantische slavenhandel. Het belangrijkste verschil is volgens Bales dat slavernij toen legaal was, of gedoogd werd, en nu niet.

Het gebeurt niet meer openlijk, zoals vroeger. Het is daardoor heel moeilijk te bepalen hoeveel mensen in slavernij verstrikt raken. "

Een ander belangrijk verschil is dat tot slaaf gemaakten vroeger een dure aankoop waren. Bales: "Een 19-jarige Afrikaanse man kostte in 1850, omgerekend naar de valutawaarde van nu, 50.000 dollar. Met de bevolkingsexplosie die volgde en doordat slavernij in de criminaliteit is verdwenen, is de prijs van een menselijk leven compleet ingestort. Die jongeman zou nu nog maar 1150 dollar kosten, of soms zelfs niets. "

Nieuwe vormen van slavernij bestaan overal ter wereld.

Zal mijn eigen slavernij moeten onderzoeken, bewustworden, evalueren

Dat is nu de opdracht naar Mijzelf

433 keer bekeken